BORMA GLASS 2K - 1,4 Kg

Kód: 1935
Značka: Borma Wachs
953 Kč 788 Kč bez DPH
Skladem

Transparentní licí epoxidová pryskyřice 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Speciálně formulovaná dvousložková licí epoxidová pryskyřice, vyznačuje se výjimečnou průhledností, vhodnou pro plnění dutin a nedokonalostí v materiálech různých druhů a s využitím pro dekorativní účely. BORMA GLASS 2K je také vhodný pro lepení různých materiálů, mezi sebou nebo s materiály, jako jsou: dřevo, sklo, mramor, natřené materiály apod. (u ostatních materiálů je třeba přílnavost předem ověřit). BORMA GLASS 2K může být pigmentován a /nebo použit jako pojivo pro směsi.

Dodává se spolu se standardním nežloutnoucím tužidlem.

Možné použítí:
 - licí epoxidová pryskyřice na dřevo (určená k zalévání, spojovaní a vyplňování dutin ve dřevu)
 - jako licí hmota určená pro výrobu transparetních odlitků, reklamních a dekorativních předmětů
 - spojování a lepení různých materiálů - sklo, dřevo, mramor apod.

Poměr mísení: 100:40 (GLASS 2K: Katalyzátor)

Doba zatuhnutí při 20 ˚C: 8 - 12 hod. 
Úplné zatvrdnutí: 24 - 36 hod.

Způsob použití:

Po správném poměru mísení se oba komponenty míchají, dokud nedojde k úplné homogenizaci. Zabraňte vmíchání vzduchu. Při použití jako plnivo pro dutiny a nedokonalosti je produkt samonivelační , dokud nedosáhne doby prvního zatuhnutí. Aby se zabránilo lehkému poklesu, může se předem ošetřit podklad pomocí Turapori in gel. Po zatvrdnutí má BORMA GLASS 2K velmi vysokou odolnost agresivním chemikáliím i oděru.  Po katalýze se doporučuje nalít produkt do dutin, které se mají naplnit do 10-15 min. a vrstva nesmí být větší než 2,5-3 cm na jednu aplikovanou vrstvu. Výrobek lze nanášet ve více vrstvách. 

Součástí balení je:
BORMA GLASS 2K - 1 kg
Katalyzátor GLASS 2K 1937K - 0,4 kg

Barvení: produkt lze tónovat mořidlem HOLZFARBE

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo:  Varování. Obsahuje: Reakční produkt: Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu. Oxiran, mono [(C12-14-alkyloxy) methyl] Deriváty.    H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.                                              

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít..P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku velkým množstvím vody.

  biocid

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: OPRAVA A OCHRANA DŘEVA
Hmotnost: 1.8 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: