Ochranný fasádní nátěr - Biocid Plus 14 l

Kód: 99250-L14
Značka: Paulín
3 331 Kč 2 753 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Hydrofobizační bezbarvý prostředek pro protiplísňový cyklus – preventivní ochrana fasád proti plísním

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis:

Pro čištění a úpravu povrchu zdí, na kterých je silný výskyt plísní a řas. Preventivní nátěr proti plísním na fasádních omítkách.

V případě, že chceme provést pouze čištění fasádních omítek na zateplených fasádách a napadených zdí, je nutno řídit se podle níže uvedeného postupu v bodech. V případě, že chceme obnovit povrchy, je třeba provést celý pracovní postup. 

  1. Čištění všech povrchů ( i míst, které nemají zjevné napadení) pomocí roztoku SOLUZIONE COMBAT.  Pokud se dále nebude aplikovat nátěr, doporučuje se na malé ploše předem ověřit, zda aplikace výrobku nezpůsobí změnu původního odstínu. 
  2. Po několika minutách opláchnout  vodou  pomocí vhodného zařízení tak, aby se odstranily všechny stopy napadení a nechat zcela vyschnout. Během oplachování se tvoří pěna, pokračovat v omývání až do doby, kdy pěna zmizí.                                                                                   
  3. Ošetření všech exteriérových ploch ( i těch nezasažených) pomocí algicidního roztoku BIOCID  PLUS, který se nanáší štětcem nebo válečkem až do nasycení. Až do úplného zaschnutí chránit před vodou.        

Spotřeba:   10 m2/l  na 1 nátěr                

 

   

 

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti

Signální slova: Varování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. EUH208 Obsahuje: Reakční směs : 5-chlor-2-ethylisothiazol-3(2H)-on:2- methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku. P280  Používejte ochranné rukavice a  ochranné brýle / obličejový štít. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

(Název a koncentrace biocid.účinných látek:N-alkyl(C12-16) (benzyl)dimethylamonium chlorid25g/kg.Didecyldimethylammoniumchlorid 5,108g/kg.)

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

biocid

                                         

Doplňkové parametry

Kategorie: FASÁDY
Hmotnost: 22 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: