BIOCID

Kód: 99200/1 99200/4 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Paulín
213 Kč 748 Kč od 213 Kč 176 Kč bez DPH 618 Kč bez DPH od 176 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení

Protiplísňový nátěr stěn postižených plísněmi nebo řasami  

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis

Vodou ředitelný roztok protiplísňových látek pro ošetření povrchů stěn postižených plísněmi, řasami nebo lišejníky.

Zpracování, příprava podkladu

Výrobek lze zředit vodou v poměru až 1:1 (v závislosti na stavu - může být použitý neředěný) a aplikovat jej štětkou na postižené povrchy a na okolní oblasti. Po 6-8 hodinách po aplikaci přistoupit k mechanickému čištění kartáčováním, škrabáním a smirkováním, aby se odstranil veškerý mrtvý organický materiál. Při velkých koncentracích řas nebo lišejníků ošetření opakovat. Pak důkladně omýt vodou nebo roztokem NaOH (1%) – po omytí roztokem znovu pečlivě opláchnout vodou. Nezbytné větrání ošetřovaných prostor!


Spotřeba:
  10 m²/Lt


Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti
Signální slovo: Varování.  H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. EUH208 Obsahuje: Směs:(3:1): 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. 2-oktyltetrahydroisothiazol- 3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku. P280  Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 

(Název a koncentrace biocidních účinných látek:
 Benzalkonium  chlorid 25g/kg. Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid 4,958g/kg. 2-Oktyl-2H-isothiazol-3-one 0,5g/kg.)

biocid

Technický_List_Biocid
Bezpečnostní_List_Biocid

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: