HARD TOP POLISH

Kód: 3921 3922 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Borma Wachs
260 Kč 402 Kč od 260 Kč 215 Kč bez DPH 332 Kč bez DPH od 215 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení

Vysoce odolný vrchní šelakový lak

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jde o speciální šelakový bezvoskový lak s vyšší chemickou odolností než tradiční šelaky (voskové). Vyrábí se z přírodních voskovaných šelaků a celulózové pryskyřice, díky čemuž je tento produkt mnohem odolnější vůči vlhkosti. Je ideální pro velmi namáhané povrchy, u kterých se nechceme vzdát jedinečného šelakového efektu. Pro okamžité použití v interiéru v bezbarvé úpravě. Tento produkt může být probarvován víceúčelovým koncentrátem  HOLZFARBE.

Způsob použití       

Před použitím důkladně protřepat ! Na podklad, který je předem přebroušený, očištěný a odmaštěný se lak aplikuje rovnoměrně  v několika tenkých vrstvách za pomocí štětce nebo hadříku, případně sprejem. Při stříkání se doporučuje "tryska 13/40 s tlakem  4mbar ".  Poté počkat cca 15 - 30 minut a odstranit případné přebytky materiálu, před dalším postupem  nechat 6-8 hodin zaschnout (v závislosti na tloušťce a teplotě). Mezi jednotlivými nátěry zkontrolovat, zda je předchozí dokonale zaschlý.  Pokud je potřeba, doporučuje se povrch přebrousit brusným papírem o zrnitosti 320/400. Pro zabezpečení pozvolného sušení dbejte na to, aby nedocházelo k silnému nánosu laku.  Po třech nátěrech dostanete vysoce leštěný a jemný povrch.  

Pokud  aplikujete polnou, po alespoň třech vrstvách, jakmile kompletně vyschnou, použijte hadřík navlhčený odmašťujícím prostředkem pro šelakové úpravy FINISHING SPIRIT  a odstraňte z povrchu veškeré zbytky leštícího oleje pro dosažení co nejpůsobivějšího výsledku.


Spotřeba:  9 - 12  m2/l

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí.  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části  oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou /osprchujte. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, pěnu, chemický prášek.

finishing

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: