Mořidlo - Holz Antix 2008 1 l

Kód: 3720
Značka: Borma Wachs
270 Kč 223 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Speciální mořidlo s antikizujícím efektem zestárlého dřeva

Detailní informace

Detailní popis produktu

Speciální vodou ředitelné mořidlo s antikizujícím efektem. Pokud se aplikuje na dřeva bohatá na třísloviny, jako je např. dub, umožní tak jednoduše vytvořit antikizující efekt.  Při použití vodou ředitelných past lze dosáhnout speciálních barevných efektů na dřevech, jako je modřín.            

Způsob použití    Aplikujte přímo na dřevěné povrchy pomocí štětce nebo hadříkem. Nechte 6 - 8 hodin působit, poté vyčkejte až do úplného vysušení povrchu. V případě potřeby jemně přebrousit povrch brusným papírem (220/240 zrnitost). Po vyschnutí lze dál aplikovat vosk, lak nebo olej. Před jakoukoliv konečnou úpravou oleji nebo vosky z řady BORMA se ujistěte, že je povrch zcela suchý.Upozornění
: Při použití HOLZ  ANTIX 2008 se bude vzhled ošetřeného materiálu velmi lišit podle typu použitého dřeva. Důvodem je, že výrobek přesně napodobuje přirozený proces stárnutí dřeva. Založen na vodní bázi

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí.   Obsahuje:  Hydroxid sodný. H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  GHS05-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP

Doplňkové parametry

Kategorie: OPRAVA A OCHRANA DŘEVA
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: