Mořidlo na dřevo - Holzfarbe 250 ml

Kód: 3000TE 3000PA 3000NS 3000AR 3000BL 3000GI 3000MO 3000NC 3000NM 3000NE 3000ROS 3000RO 3000VE Zvolte variantu
Značka: Borma Wachs
195 Kč 161 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
ODSTÍN
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

Mořidlo na dřevo - koncentrát, různé odstíny

Detailní informace

Detailní popis produktu

HOLZFARBE je ideální barvivo k barvení všech dřevěných povrchů v interiéru. Celá škála barevných odstínů umožňuje vyniknout přirozené kráse dřeva. Tento výrobek je výbornou náhražkou klasického práškového barviva, jako je Anilin, u kterého hrozí vdechnutí škodlivého prachu. Může být zředěno alkoholem, nitro ředidlem nebo vodou s maximálním poměrem 1 : 6 (vyšší ředění může změnit barevný efekt). HOLZFARBE může být také použito jako barvivo pro transparentní laky.


Způsob použití   

Zřeďte přípravek v poměru 1: 6 s vodou, alkoholem nebo nitro-ředidlem. HOLZFARBE se nanáší houbičkou nebo štětcem na neupravený, čistý a smirkovaný povrch. Délka zaschnutí závisí na typu použitého ředidla. V případě ředění s vodou se doba sušení pohybuje v intervalu 12 - 24 hodin. Před závěrečnou úpravou pomocí šelaků apod. se doporučuje povrch jemně přebrousit smirkovým papírem.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. OBSAHUJE: 1-METHOXYPROPAN-2-OL. ACETON. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal  podle místních předpisů.

 holzwachs_lasur

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: