HOLZMASSE K2 750 ml. - dvousložkový tmel

Kód: 1960
Značka: Borma Wachs
367 Kč 303 Kč bez DPH
Skladem

Dvousložkový tmel na dřevo - odstín 08 PŘÍRODNÍ DŘEVO

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dvousložkový tmel na dřevo. Smícháním dvou komponent na bázi speciálních polyesterových pryskyřic a minerálních plniv s přídavkem dřevité moučky  ( tato vznikne broušením dřeva)  lze snadno dosáhnout roztíratelné konzistence pasty.  Je obzvláště vhodný pro obnovení jakéhokoli dřevěného povrchu v interiéru,  i v exteriéru. Rychleschnoucí.

K dispozici v těchto odstínech: Světlé dřevo, tmavé dřevo, třešeň, dub, neutro, bílý. Nesmršťuje se, velmi pružný. Po vyschnutí lze dále zpracovávat jako přírodní dřevo.

Způsob použití   

Povrch, který má být opravován musí být dokonale očištěný a odmaštěný, aby se zlepšila přídržnost. Na volné destičce si připravit tmel s přidáním tužidla v poměru podle teploty:       při tepl. < 10 °C                    3 - 3,5% 
                                         při tepl.     10 - 20°C              2 - 2,5%
                                         při tepl. > 20 °C                    1 - 1,5%

Oba komponenty spolu dobře promíchejte a poté můžete nanášet. Časová prodleva mezi jednotlivými vrstvami: 6-7 minut při 20°C.  Povrch je brousitelný 35 – 40 minut po aplikaci.  Přebytek materiálu odstranit přebroušením na sucho brusným papírem P80, P 180.  Doba katalýzy se snižuje při velkých tloušťkách. Pro dosažení jiných barevných odstínů lze mezi sebou míchat sériové odstíny.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo :Nebezpečí. Obsahuje:  STYREN. H226 Hořlavá kapalina a páry.  H361d Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži.


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  solvoil

Doplňkové parametry

Kategorie: OPRAVA A OCHRANA DŘEVA
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: