VERNICE A TAMPONE transparente - vrchní šelaková politura

Kód: 2TR 3TR Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Borma Wachs
316 Kč 524 Kč od 316 Kč 261 Kč bez DPH 433 Kč bez DPH od 261 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Balení

Vrchní šelaková politura bezvosková, transparentní

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přírodní šelaková politura připravená k okamžitému použití vyrobená dle tradiční receptury umožňující vytvoření finální povrchové úpravy všech interiérových dřevěných povrchů. Poskytuje vysokou jasnost a hladkost povrchu. Přírodní jantorové zabarvení umožňuje dosáhnutí intenzivní teplé finální úpravy spojované s tradičním nábytkem. Pouze pro použití v interiéru!


Způsob použití   

Na řádně očištěný a suchý povrch se nanese výrobek ve více tenkých vrstvách a to buď štětcem nebo tampónovací houbou. Mezi jednotlivými vrstvami je třeba čekat alespoň 1- 2 hodiny a zkontrolovat, zda předchozí vrstva je zcela proschlá. Po třech aplikacích se dosáhne vysoce lesklého a příjemně hebkého vzhledu. Pracovat v suchém prostředí při cca 20 °C, surový podklad nabarvit vodou ředitelnými kolority a nechat zaschnout 24 hod.,  lze probarvovat  vodou ředitelnými kolority HOLZFARBE.  Pro eventuální přebroušení používat brusný papír zrnitosti 320-400.

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dodah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.   P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek. P501 Odstraňte obsah/obal  dle místních předpisů.

  holzwachs_lasur

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: