SOLUZIONE COMBAT

Kód: 95400-A15
Značka: Paulín
3 532 Kč 2 919 Kč bez DPH
Skladem
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Roztok protiplísňových látek pro předúpravu povrchu zdí

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vodou ředitelný roztok protiplísňových látek pro úpravu povrchu zdí, které jsou napadeny plísněmi.

Použití    

Neředěný roztok SOLUZIONE COMBAT aplikovat v jedné nebo dvou vrstvách podle potřeby. Po několika minutách opláchnout velkým množstvím vody pomocí nízkotlakovým stříkacím zařízením tak, aby se odstranily všechny zbytky po ošetření před pokračováním v dalším aplikační postupu. Během oplachu se tvoří pěna, pokračovat v omývání až do jejího vymizení. Pokud se dále nebude aplikovat nátěr, doporučuje se na malé ploše předem ověřit, zda aplikace výrobku nezpůsobí změnu původního odstínu.                                                                                              

 

Upozornění: Všechny ostatní plochy a prvky fasády a okolí, které nejsou součástí odstranění biologického napadení musí být zakryté! Velkou pozornost věnujte zakrytí kovových prvků!


Protiplísňový cyklus se skládá ze tří fází, které jsou zde níže popsány:

 

  1. FÁZE: aplikovat nástřikem, štětcem nebo válečkem SOLUZIONE COMBAT 95400, což je prostředek, který způsobí okamžité zničení řas a povrchové části hub.
  2. FÁZE: po několika minutách opláchnout dostatečným množstvím vody, případně opatrně s pomocí vysokotlaké čističky s regulací tlaku (tak, aby se povrch fasády tlakem vody mechanicky nepoškodil) a aby se odstranily veškeré stopy odumřelých organických zbytků. Během oplachování se tvoří pěna, v omývání se pokračuje až do jejího vymizení. Takto očištěný povrch se musí nechat dobře zaschnout, případně i několik dní.
  3. III. FÁZE: štětcem nebo válečkem aplikovat ( přitom se ale vyvarovat odkapávání)  polyfunkční  roztok BIOCID PLUS 99250, který do hloubky likviduje zárodky biologického napadení a hydrofobizuje stávající povrchovou úpravu (fasádu). Lze také přetírat probarvenou fasádní barvou SANOFINISH, FLASH PAINT, MINERAL FINISH.

 

Spotřeba: cca 100 g/m2

 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo :  Nebezpečí. Obsahuje: Chlornan sodný. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).


Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku velkým množstvím vody. P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

  soluzione

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení